Nazywam się Ewelina Łoboz.

Pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Gliwicach, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, diagnostykę psychologiczną oraz poradnictwo psychologiczne. Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości i zaburzenia psychotyczne.

W ramach ośrodka CZP „Feniks” zajmowałam się również psychoterapią grupową, psychoedukacją i konsultacjami indywidualnymi dla pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego z rozpoznaniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Łącznie przepracowałam na powyższym oddziale 10 lat.

Pracuję także w Poradni Psychologicznej „Remedium” w Pyskowicach, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną i udzielam porad psychologicznych.

Jestem również wykładowcą na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospłecznym SWPS w Katowicach. Prowadzę zajęcia dla studentów specjalizacji klinicznej kładąc szczególny nacisk na praktyczną stronę wykonywania zawodu psychologa.

Przy wsparciu uniwersytetu SWPS powstała inicjatywa moich kolegów o nazwie Forum Psychoterapii Psychoz w której biorę czynny udział. Na organizowanych przez Forum konferencjach, mam zaszczyt dzielić się moim doświadczeniem klinicznym z pracy terapeutycznej z pacjentami psychotycznymi.

Moje pierwsze doświadczenia w roli pracownika dydaktycznego uczelni, zdobywałam prowadząc zajęcia na kierunkach psychologia oraz pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.

Zaś doświadczenia w pracy klinicznej zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, zdobywałam w trakcie licznych staży w różnych placówkach ochrony zdrowia psychicznego. Były to między innymi miejsca takie jak: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Medycyna i Edukacja „Feniks” w Gliwicach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

W mojej pracy psychoterapeutycznej stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Ewelina Łoboz Psycholog Psychoterapeuta Gabinet Zmiana