Loading...
Pierwsze spotkanie 2017-09-09T16:36:07+00:00

Pierwsze spotkanie – Gabinet Psychologiczny Zmiana

Pierwsze spotkanie ma charakter diagnostyczno-konsultacyjny i trwa 50 minut. Jego celem jest wstępne poznanie zgłaszającej się osoby, omówienie jej trudności i problemów oraz sprecyzowanie oczekiwań. Pierwsza rozmowa służy także ustaleniu optymalnej formy pomocy w zależności od potrzeb danej osoby oraz przeprowadzonej przeze mnie wstępnej diagnozy.

W przypadku decyzji o kontynuowaniu spotkań omawiamy wspólnie wybraną formę pomocy – psychoterapię indywidualną lub pomoc psychologiczną.