Loading...
Psychoterapia indywidualna 2017-09-25T15:21:35+00:00

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy mającą na celu zrozumienie i zmianę tych obszarów przeżywania lub doświadczania, które sprawiają trudność i powodują cierpienia. Zmiana dokonuje się poprzez analizę nie tylko doświadczanych problemów, ale także poprzez omawianie potrzeb, motywów zachowania oraz przeżywanych emocji. W czasie trwania terapii osoba ma szansę lepiej poznać siebie – odkryć obszary dotąd nieznane, co prowadzić ma do lepszego radzenia sobie z trudnościami oraz do wydobycia osobistego potencjału. Psychoterapia ma również służyć budowaniu i rozwijaniu dojrzałej osobowości.

W przypadku rozpoczęcia psychoterapii na pierwszych sesjach wspólnie ustalane są zasady spotkań oraz ich cele – jest to proces zawierania kontraktu terapeutycznego.

Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj 1 lub 2 razy w tygodniu w zależności do indywidualnych potrzeb oraz wstępnej diagnozy. Cały proces psychoterapii objęty jest zasadą poufności.

 

Czas trwania: 50 minut.

Cena: 100 zł