Psychoterapia szkoleniowa

Zapraszam szkolących się psychoterapeutów do rozpoczęcia psychoterapii własnej, która jest nie tylko warunkiem do uzyskania certyfikatu psychoterapeutycznego, ale również okazją do rozwoju osobistego.

Wymogiem każdego rekomendowanego przez uznane towarzystwa kursu psychoterapii, jest przejście własnego doświadczenia terapeutycznego. Programy kursów zapewniają to swoim kursantom najczęściej w postaci uczestnictwa w psychoterapeutycznym procesie grupowym. Nie każdy jednak jest w stanie wszystkie swoje trudności omawiać na tle grupy. Niekiedy nie starcza czasu i miejsca by móc opracować własną problematykę w ramach doświadczenia w grupie. Dlatego wielu kursantów decyduje się na rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej, która może być uzupełnieniem lub alternatywą do zajęć typu self-experience (doświadczenie własne), proponowanych w strukturze szkoły psychoterapeutycznej.

Niektórzy psychoterapeuci po zakończeniu kursu psychoterapii, zaczynają odczuwać, że chcieliby poszerzyć rozumienie siebie, przyjrzeć się doświadczanym przez siebie trudnościom w życiu i w pracy. Chcą również doskonalić swój warsztat terapeutyczny nie tylko poprzez superwizje i szkolenia, ale również dzięki pogłębieniu wiedzy na swój temat. Dla nich również szkoleniowa psychoterapia indywidualna może być okazją do rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego.

Jako psychoterapeuta posiadający certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 261), jestem osobą uprawnioną do prowadzenia terapii szkoleniowej szkolących się psychoterapeutów (zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Zobacz też: Szkolenia dla psychoterapeutów