CZYM JEST PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA:

Prowadzona przeze mnie psychoterapia psychodynamiczna jest metodą, która opiera się na założeniach psychoanalizy oraz uwzględnia współczesne osiągnięcia z zakresu psychoterapii i psychiatrii.

W praktyce terapeutycznej oznacza to pracę nad wewnętrznym światem jednostki, poprzez dialog terapeutyczny i w oparciu o relację terapeutyczną. Objawy, zachowania i przeżycia będące dla danej osoby źródłem dyskomfortu i cierpienia, są analizowane w toku wspólnego dialogu, w celu odkrycia ich możliwych przyczyn.

Taki rodzaj analizy subiektywnych doświadczeń, uwzględniający indywidualną historię życia prowadzić ma do satysfakcjonującej zmiany.

Psychoterapia psychodynamiczna wyróżnia kilka form jej prowadzenia. Wybór najbardziej efektywnej zależy zarówno od potrzeb osoby zgłaszającej chęć podjęcia psychoterapii, jak i przeprowadzonej przeze mnie indywidualnej diagnozy.