Moje kwalifikacje:

Uzyskałam tytuł superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr aplikacji 49).Posiadam uprawnienia do prowadzenia superwizji, które zaliczają się do liczby godzin superwizji niezbędnych do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Natomiast na tym etapie kształcenia nie jestem uprawniona do udzielania rekomendacji do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.

Swoje umiejętności superwizorskie szkolę i rozwijam pod opieką merytoryczną mgr Dominika Gawędy – certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Czym jest superwizja?

Superwizja jest niezbędnym elementem kształcenia w zawodzie psychoterapeuty. Pozwala na poszerzenie wiedzy teoretycznej dotyczącej psychopatologii, wspomaga proces diagnozowania pacjenta i precyzowania planu terapii, kształci umiejętności kliniczne w pracy z pacjentem. Superwizja jest również pomocna w rozpoznawaniu zjawisk zachodzących w konkretnym procesie terapeutycznym. Relacja z superwizorem pozwala też na uzyskiwanie informacji zwrotnych dotyczących kompetencji psychoterapeutycznych. Ponadto poddawanie swojej pracy superwizji jest obowiązkiem etycznym wobec pacjentów leczonych za pomocą psychoterapii.

Kiedy warto skorzystać z konsultacji superwizyjnej?

– gdy w procesie terapeutycznym pojawia się impas;

– gdy pojawia się poczucie przeciążenia emocjonalnego w pracy z konkretnym pacjentem czy z pacjentami w ogóle (zjawisko wypalenia zawodowego);

– gdy pojawiają się w procesie terapii zjawiska wychodzące poza ramy settingu terapeutycznego po stronie pacjenta i/lub terapeuty (np. przedłużanie czy skracanie sesji, prywatny kontakt z pacjentem, odstępstwa od zasad płatności za sesje czy zmiana miejsca odbywania się terapii);

– gdy w terapeucie pojawiają się szczególnie silne uczucia w kontakcie z danym pacjentem (zarówno pozytywne jak i negatywne);

– gdy to co dzieje się w procesie terapeutycznym jest dla terapeuty niezrozumiałe;

– gdy terapeuta doświadcza dylematów natury etycznej;

– gdy terapeuta chce podnosić swoje kwalifikacje zawodowe (zdobywanie certyfikatów), ale też gdy chce stale rozwijać swoje umiejętności kliniczne w pracy psychoterapeutycznej.

Warunki współpracy w ramach superwizji

Specjalizacja:

psychoterapia osób dorosłych;
ze względu na doświadczenie zawodowe, zapraszam psychoterapeutów do superwizji pracy terapeutycznej z pacjentami psychotycznymi.

Koszt superwizji:

Superwizja indywidualna: 160 złotych za 50 minut lub 250 zł za 90 minut

Superwizja grupowa: wycena indywidualna w zależności od ilości osób i ilości godzin

Odwołanie superwizji:
– jeśli superwizja została odwołana w dniu umówionego spotkania – pełna opłata;
– odwołanie bez opłat – minimum na 24 godziny przed superwizją

Zgłoszenia:
pod nr telefonu: 514 980 332 (proszę o sms jeśli nie odbieram, oddzwonię)
lub mailowo:ewelina.ak@poczta.fm

Forma superwizji:
Spotkanie osobiście w gabinecie, ale jest również możliwość superwizji w formie online.