Nazywam się Ewelina Łoboz.

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii. Swoją wiedzę i umiejętności zdobywałam podczas studiów dziennych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W trakcie studiów moją ścieżką specjalizacyjną była psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Ukończyłam kurs psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr certyfikatu 261). Przynależę do następujących towarzystw: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów. Zobacz potwierdzenie moich kwalifikacji.

W latach 2008-2019 pracowałam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Gliwicach, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną, diagnostykę psychologiczną oraz poradnictwo psychologiczne.

W ramach ośrodka CZP „Feniks” zajmowałam się również psychoterapią grupową, psychoedukacją i konsultacjami indywidualnymi dla pacjentów dziennego oddziału psychiatrycznego z rozpoznaniem schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Łącznie przepracowałam na powyższym oddziale 10 lat.

W latach 2011-do marca 2020 pracowałam także w Poradni Psychologicznej „Remedium” w Pyskowicach, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną
i udzielałam porad psychologicznych.

Jestem również wykładowcą na kierunku psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospłecznym SWPS w Katowicach. Prowadzę zajęcia dla studentów specjalizacji klinicznej kładąc szczególny nacisk na praktyczną stronę wykonywania zawodu psychologa.

Przy wsparciu uniwersytetu SWPS powstała inicjatywa moich kolegów o nazwie Forum Psychoterapii Psychoz w której biorę czynny udział. Na organizowanych przez Forum konferencjach, dzielę się moim doświadczeniem klinicznym z pracy terapeutycznej z pacjentami psychotycznymi. Kontynuacją tego projektu jest Szkoła Psychoterapii Psychoza- akredytowana przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne- gdzie prowadzę zajęcia dla specjalistów zajmujących się pacjentami
z diagnozą zaburzeń psychotycznych.

Moje pierwsze doświadczenia w roli pracownika dydaktycznego uczelni, zdobywałam prowadząc zajęcia na kierunkach psychologia oraz pedagogika w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gliwicach.

Zaś doświadczenia w pracy klinicznej zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, zdobywałam w trakcie licznych staży w różnych placówkach ochrony zdrowia psychicznego. Były to między innymi miejsca takie jak: Centrum Psychiatrii w Katowicach, Medycyna i Edukacja „Feniks” w Gliwicach, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi cierpiącymi na zaburzenia lękowe, depresję, zaburzenia osobowości i zaburzenia psychotyczne.

Swoją pracę kliniczną poddaję regularnej superwizji, a wiedzę poszerzam uczestnicząc w licznych  konferencjach i szkoleniach.

W mojej pracy psychoterapeutycznej stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.