Szkolenia dla psychoterapeutów

Oferta szkoleń przeznaczona jest dla psychologów, psychoterapeutów oraz studentów psychologii. Osoby, które na co dzień pracują klinicznie w różnych ośrodkach zajmujących się pomocą psychoterapeutyczną i psychologiczną, stykają się z wieloma trudnościami. Dotyczą one niepewności co do postawienia właściwej diagnozy lub wątpliwości co do zastosowania odpowiednich narzędzi terapeutycznych. Z kolei studenci psychologii w programie zajęć mają niewielką ilość godzin przeznaczonych na praktyczną naukę zawodu.

Zapraszam studentów i psychoterapeutów do pogłębiania wiedzy praktycznej dotyczącej pracy z pacjentami dorosłymi cierpiącymi na różne zaburzenia psychiczne.

Oferta najbliższych szkoleń pojawi się wkrótce na stronie.

Zobacz też: Psychoterapia szkoleniowa